De ondernemer ziet de administratie vaak als een noodzakelijk kwaad en onnodige kosten. Om eerlijk te zijn dat is het ook als alleen de Belastingdienst wordt ingelicht. Na een jaar is vastleggen van de resultaten van de onderneming in een jaarrekening geschiedschrijving. Zonde van het geld en dan zijn het echt kosten. Ook wordt de accountant dan niet optimaal benut.
De kosten worden investeringen als u de data gebruikt om te meten of u uw doelstellingen haalt. Juist de data van de administratie kunnen u vertellen of een product of dienst u geld oplevert of geld kost. Met die wetenschap kunt u de bedrijfsvoering van uw onderneming of fiscale structuur tijdig bijstellen.

Op deze wijze is uw jaarrekening het sluitstuk van een jaar lang monitoring van uw financiële beslissingen. Geen jaarlijkse verrassingen maar een verantwoordingstuk die de basis is voor uw winst aangifte c.q. aangifte vennootschapsbelasting.

Om uw doestellingen te meten is het aan te bevelen om uw droom en/of plan vast te leggen in uw ondernemingsplan. Dan is er een stuk waarover we van gedachten kunnen wisselen en adviseren.