Accountancy

De ondernemer ziet de administratie vaak als een noodzakelijk kwaad en onnodige kosten. Om eerlijk te zijn dat is het ook als alleen de Belastingdienst wordt ingelicht. Na een jaar is vastleggen van de resultaten van de onderneming in een jaarrekening geschiedschrijving. Zonde van het geld en dan zijn het echt kosten. Ook wordt de accountant dan niet optimaal benut.

Financiële administratie

Uw boekhouding is uw verantwoording die u aan ons kunt toevertrouwen waarbij u ten alle tijden het inzicht heeft in de cijfers.

Salarisadministratie

Een correcte salarisadministratie is in deze steeds veranderende wereld een must voor de ondernemer met personeel. Immers een incorrecte salarisadministratie leidt zeker tot onrust binnen de onderneming.

Financiële planning

Gedurende uw leven heeft u verschillende wensen waaraan ook verschillende financiële verplichtingen hangen. Zolang u zich daarop goed voorbereid is er niets aan de hand. U heeft bijvoorbeeld als wens om eerder te stoppen met werken. Is dit financieel gezien ook mogelijk?

Fiscaal advies

In de loop van de tijd kunnen uw eigen wensen en/of de belangen van uw onderneming veranderen. Dan is het belangrijk dat u goed wordt geadviseerd. Wij kunnen u helpen de fiscaal optimale structuur te verwezenlijken. Aan welke advisering kunt u dan denken?