Uw boekhouding is uw verantwoording die u aan ons kunt toevertrouwen waarbij u ten alle tijden het inzicht heeft in de cijfers.
Wij hebben daarvoor de volgende werkwijze ontwikkeld op basis van het lean & mean concept.

  • Verkoopfacturatie door klant met Cloudsoftware Snelstart toe te passen overal ter wereld met smartphone, I-pad of computer
  • Inkoopfacturen c.q. kasbonnen direct in de administratie verwerken middels de Snelstart App of bij grote aantallen ingescand aanleveren zodat wij de verwerking digitaal kunnen verzorgen
  • Integratie van de boekhoudkoppeling waardoor dagelijks bankmutaties worden verwerkt in de administratie
  • Dagelijks up to date inzicht in stand van zaken middels het dashboard van Snelstart
  • Vanuit de boekhoudsoftware betalingen doen ter voorkoming van dubbele overboekingen
  • Op basis van de administratie per maand of kwartaal de aangifte omzetbelasting verzorgen
  • Maandelijks of per kwartaal inzicht in de realisatie van uw doestellingen door gebruikmaking van de rapportagesoftware van Visionplanner. U kunt daardoor goed voorbereid uw (investering) beslissingen nemen